sončnična semena

EU želi v tržnem letu 2024/25 povečati pridelavo soje in sončnic


Prihodnjo sezono bi lahko pridelava ogrščice v Evropski uniji padla za 7 % na 18,4 milijona ton, saj se pridelovalna površina v večini držav bloka zmanjša s skoraj 6 milijonov hektarjev na 5,6 milijona hektarjev. To napoved je podalo svetovalno podjetje Strategie Grains.

Strokovnjaki menijo, da bo upad pridelave oljnic povzročil porast uvoza oljnic iz Avstralije in Ukrajine.

Hkrati bi se lahko obseg pridelave sončnic v prihodnjem kmetijskem letu zaradi morebitnega povečanja pridelka povečal za 8 % na 10,7 milijona ton. Kmetje nameravajo obdelovati 4,9 milijona hektarjev sončnic (brez spremembe za leto).

Pri soji je predviden bruto pridelek 3,1 milijona ton (+7 % medletno), spravilo bo potekalo na 1,1 milijona hektarjev (+0,1 milijona hektarjev).

"V tržnem letu 2024/25 se pričakuje, da se bodo povprečne cene oljne ogrščice in sončničnega olja zvišale zaradi nastajajoče situacije bilanc rastlinskega olja v EU in po svetu," nadaljuje Strategy Grains.

Vir: oleoskop (Rusija)

Nazaj k novicam
×