Ječmen

Letina ječmena v Evropi bo za 4-5 milijonov ton nižja od dosedanjih dveh letin


Strokovnjaki RMI Analytics so v novembrskem poročilu nekoliko zvišali ocene svetovne letine ječmena, poročali pa so, da bo evropska letina bistveno manjša od lanske.

Napoved celotnega pridelka so nekoliko zvišali za 0,3 milijona ton na 140,8 milijona ton zaradi zaključka žetve v Kanadi in izboljšanih napovedi v Avstraliji. V Kanadi je letina ocenjena na 8 milijonov ton, kakovost ječmena pa je precej dobra. V Avstraliji je skupna količina ocenjena na 11,19 milijona ton, kar je 0,2 milijona ton več od prejšnje napovedi. Teče v Argentini Ječmen no, in analitiki ocenjujejo letino na 4,59 milijona ton, vendar je v nekaterih regijah prišlo do zmrzali, ki bo vplivala na letino.

Stanje v Evropi in Združenem kraljestvu ostaja nespremenjeno, letina je ocenjena na 54,46 milijona ton, kar je 4-5 milijonov ton manj kot v letih 2021 in 2022. Kmetje v Severni Evropi so se med žetvijo soočili z več izzivi. Visoka zračna vlaga je povzročila prezgodnje kalitev, otežila pa je tudi setev ozimnega ječmena. Kakovost pridelka še preverjajo, zaradi česar so se cene močno podražile.

Glede na manjše povpraševanje po surovinah neoptimalne kakovosti in manjši pridelek trg ostaja uravnovešen. V letu 2024 je predvidena širitev obdelovalnih površin, tudi zaradi zamud pri setvi ozimnega ječmena. Analitiki pravijo, da bi leta 2024 lahko prišlo do prepotrebnega okrevanja površin, kar bi privedlo do višjih donosov.

Tako kot v severni Evropi tudi v Franciji setev ozimnega ječmena zaostaja za okoli 10 odstotkov, tudi tu analitiki leta 2024 pričakujejo povečanje posejanih površin za jari ječmen.

Svetovni pridelek ječmena je ocenjen na 11,3 milijona ton pod ravnmi iz leta 2022 – le enkrat v zadnjem desetletju je svet videl manjšo letino. Vendar pa RMI Analytics pričakuje, da bo na voljo dovolj pivskega ječmena za zadostitev povpraševanja, ob predpostavki, da bosta Argentina in Avstralija požela vsaj povprečne količine.

Vir: Ukragroconsult (Ukrajina)

Nazaj k novicam
×