GSO

Zelenski je podpisal zakon o legalizaciji GSO v Ukrajini


Predsednik Volodimir Zelenskij je podpisal zakon "O državni ureditvi gensko spremenjenih organizmov in državnem nadzoru nad dajanjem gensko spremenjenih organizmov in proizvodov na trg".

Po navedbah tiskovne službe Verkhovna Rada zakon določa pravila in postopke za označevanje, dajanje v promet, spremljanje, prevoz, skladiščenje in odstranjevanje GSO in gensko spremenjenih proizvodov.

Vrhovna Rada je ta zakon sprejela 23. avgusta. Vzpostavlja pravne in organizacijske podlage za državno ureditev dejavnosti genskega inženiringa ter zagotavlja okoljsko, genetsko, živilsko in biologična varnost države kot tudi državni nadzor nad trženjem gensko spremenjenih organizmov in izdelkov.

Zakon med drugim opredeljuje pojme »gensko spremenjeni organizem«, »gensko spremenjeni proizvodi«, »gensko spremenjeni proizvodi kot živila«, uvaja državno registracijo GSO itd.

Glavne določbe osnutka določajo:

  • Razmejitev pristojnosti državnih organov v izogib podvajanju dela na področju ravnanja z GSO;
  • Izboljšanje sistema ocenjevanja tveganja GSO glede možnih vplivov na zdravje ljudi in naravno okolje;
  • Uvedba evropskih mehanizmov državne registracije GSO;
  • Izboljšanje zahtev glede označevanja gensko spremenjenih izdelkov in uvedba pravil za njihovo sledljivost;
  • Poostritev nadzora na področju ravnanja z GSO in ugotavljanje odgovornosti za kršitve zakonodaje na tem področju.

Hkrati je bil zakon pred sprejetjem v drugi obravnavi spremenjen tako, da prepoveduje gojenje in uvoz gensko spremenjenih Več pa tudi gojenje gensko spremenjene sladkorne pese in Posilstvo prepovedati za pet let.

Vir: Ukragroconsult (Ukrajina)

Nazaj k novicam
×